"Mīļumā dots - no sirds dots" - Gulbenes literātu kluba dalībnieku koncerts - sveiciens visiem bibliotēkas apmeklētājiem svētkos!

Par prieku visiem dalībniekiem dzeju lasīja Iveta Krūmiņa, Daiga Kalinka un Ramona Ruņģe un dziesmas izpildīja Aivars Osis.

Bibliotēkas vadītāja pateicas visiem dalībniekiem, kā arī visiem bibliotēkas apmeklētājiem par sadarbību 2015.gadā un cer, ka tiksimies vēl daudzas reizes bibliotēkā arī turpmākajos gados!!!

Veiksmes visiem!