24.aprīlī bibliotēkā notika pasākums, kurā runājām par vērtībām Annas pagastā, par cilvēku dzīvesstāstiem.

Pasākuma laikā daudz tikām runājuši par personībām Annas pagastā. Savā laikā, iepriekšējā bibliotēkas vadītāja Ārija Dunce, kura nostrādāja 45 gadus no 1955.gada līdz 2000.gadam, lielu uzmanību  pievērsa Annas pagasta vēstures izzināšanai un personību noskaidrošanai, kuras dzimušas vai kādu laiku strādājušas Annas pagastā un ir ievērojamas arī valsts mērogā. Darbu turpināju, jo tas nekad nav paveicams. Tāpat kā Aspazijas un Raiņa dzīves stāstos atklājas dažādi notikumi, varbūt arī noslēpumi, tā arī Annas pagasta dzīvesstāstā uzzinām ko jaunu gandrīz katru dienu un šķiram dažādas vēstures lappuses.

 

Pašķirot novadpētniecības lappusi, jūs variet palasīt to personu vārdus, par kuriem kopīgi domājām, vai var ierakstīt kā personību. Skati arī tu!

 

Bibliotēkā atrodas daudzas mapes par personībām Annas pagastā, bet visus ierakstīt savā kultūras kanonā vēl negribējām, jo daudziem vēl ir jānobriest un daudzas lietas vēl ir jāizdara. Tās lai papildinās ar arvien jauniem materiāliem, tad, varbūt pēc gadiem 5; 10; 15 varbūt 20 kāds ierakstīs.

Tagi: Novadpētniecība, personības, libday.LV