Jūnijā visa uzmanība pirmsskolēniem! Aicinām ģimenes ar bērniem - uz bibliotēku - kopā jautrāk!

7.jūnijs - pirmsskolēni dodas uz bibliotēku! Pasākums "Pirmā tikšanās ar bibliotēku". Izrādes "Lielais ceļojums" noskatīšanās un iepazīšanās ar bibliotēku.

 

Izstādes:

- Ilggadējam Annas skolas direktoram un aktīvam kultūras dzīves veidotājam Aldonim Kozilānam – 85

- „Malēnieši ir vareni veči”/J.Mauliņš/. Rakstniekam Jānim Mauliņam – 80

Tagi: Izstāde, tikšanās, izrāde, Pirmsskolēni