8.martā pensionāru padomes priekšsēdētāja Gunta Rozīte organizēja senioru tikšanos pie kafijas tases un muzikālu pārsteigumu

Sieviešu dienas rītā Annas bibliotēkā pulcējās vairāk kā 20 sievietes, kuras kopā vēlējās sagādāt skaistus mirkļus sev un citām.

Pensionāru padomes priekšsēdētāja Gunta Rozīte pulcināja kopā seniores jaukajos svētkos jau otro gadu, varbūt tā izveidosies kā tradīcija? Gunta ar sirsnīgiem vārdiem un ziediem sveica visas dalībnieces Sieviešu dienā. Tomēr vislielākā dāvana bija muzikālais priekšnesums - pārsteigums, kuru sniedza pagasta cilvēki – Rita Bogdanova un Eleonora Dambīte. Ritu mēs visi jau labi pazīstam gan kā mūzikas skolas skolotāju, gan izcilu koncertmeistari koncertos un dažādos pasākumos, bet Eleonoru daudzas redzēja un satika pirmoreiz. Viņas jaukais balss tembrs, lasot dzejoļus un dziedot, iepriecināja ikvienu. Šoreiz bibliotēkā tika spēlēts uz elektriskajām ērģelēm, kuras pagājušajos Ziemassvētkos uzdāvināja Dambīšu ģimene. Varētu likties, ko tad bibliotēkā darīt ar ērģelēm, bet notiekot pasākumiem, reizēm vajag arī klavieres un doma bija, ja tās būs – tad noderēs! Liels paldies par instrumentu un sagādātajiem sirsnīgajiem mirkļiem. Priekšnesums nebija domāts tikai kā Ritas un Eleonoras uzstāšanās, bet gan visu kopā sadziedāšanās ar tautā iemīļotām un pazīstamām dziesmām. Izdevās lieliski! Uz pasākumu bija ieradusies arī pagasta pārvaldes vadītāja Vēsma Čugunova un sveica visas klātesošās svētkos.

            Pēc kopīgas izdziedāšanās, seniores piedalījās dažādās atrakcijās, kuras sagatavoja Gunta Rozīte un pārrunāja turpmāko darbību un aktivitātes. 1.aprīlī visi seniori aicināti uz ikgadējo tikšanos kopā ar kaimiņu pagastu senioriem, kura notiks Annas Kultūras namā.

             Visu dalībnieku vārdā sirsnīgs paldies Guntai Rozītei par pasākuma organizēšanu un norisi.

Tagi: seniori, Sievietes