Skolotājai, kultūras darbiniecei, novadniecei Elzai Jaunzemei 20.augustā apritētu 100 gadi. Bibliotēkā ir izlikta neliela izstāde par viņas dzīvi un darbību Annas pagastā.

Elza Jaunzeme dzimusi 1912.gada 20.augustā Annas pagastā, skolas gaitas uzsākusi Annas pagasta skolās, pēc tam ģimene devusies uz Rīgu, kur turpina mācības. Pēc skolotāju institūta beigšanas darba gaitas uzsākusi Neretā. Pēc otrā pasaules kara strādājusi Litenes vidusskolā, kur satikusi dzīves draugu Pskaru.

1952.gadā Elza un Oskars Jaunzemi pārcēlās uz Annu un sāka strādāt par skolotājiem. Pēc gada Elza tika iecelta par mācību pārzini un šajā amatā nostrādāja līdz 1970.gadam, pārējo mūža daļu par skolotāju.

Ar atnākšanu Annā Elza apvienoja ap sevi visus dziesmu mīļotājus. Viņas vadībā dziesma skanēja ne tikai skolā, bet arī Annas un Jaunannas pagastos, bija diriģente koriem. Tika rīkoti izbraukuma koncerti, ar dziesmu pavadīja koristus pēdējā gaitā, dziedāja dažādos  pasākumos pagastā, piedalījās Dziesmu svētkos Alūksnē, Rīgā, brauca ekskursijās. Aktīvi darbojās dramatiskajā kolektīvā. Mūža nogalē bija aktīva kora "Brūklenājs" dalībniece.

Liels un nenovērtējams ir Elzas Jaunzemes ieguldījums skolas novadpētniecības muzeja tapšanā un izveidē. Ar neizsīkstošu enerģiju un pacietību tika vākti un apkopoti materiāli par Annas pagasta skolām, to attīstību. Darba rezultāti bija redzami un vērtējami skolas 145 gadu jubilejā.

Elza Jaunzeme mirusi 1995.gada 5.decembrī, bet atmiņas par enerģisko, darbīgo, atsaucīgo nenogurstošo novadnieci paliks daudzu anneniešu atmiņās. Novadpētniecības muzejam savāktie materiāli tagad ir atraduši jaunu mājvietu un tiek iekārtoti no jauna, lai nepazustu tās vērtības, kuras tika izlolotas pastāvot Annas skolai vairāk nekā 160 gadus.

Tagi: Koris, Muzejs, skola, Jaunzeme, Annas pagasts, Annas bibliotēka