•  [Darba likums             (2001) 2010      ] Darba likums ar komentāriem / [komentāru autori: Iveta Zelča ... [u.c.] ; zinātniskā redaktore Irēna Kalniņa] ; zvērinātu advokātu birojs "BDO Zelmenis & Liberte". - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. - 303 lpp. ; 21 cm. - Ietver bibliogr.   
  • 100 dziednieki Latvijā : dziednieki, ekstrasensi, gaišreģi, astrologi, numerologi, zintnieki, vārdotāji, bioenerģētiķi, psihologi, fitoterapeiti, refleksoterapeiti, energoinformātiķi, astromediķi / sastādītāja, priekšvārda un pēcvārda autore Daiga Čirkste ; redaktors Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp. : ģīm. ; 22 cm. - Izdevums ietver aprakstus par 100 Latvijas dziedniecības, alternatīvās medicīnas, astroloģijas un citu ar cilvēka veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītu nozaru pārstāvjiem.  ISBN 9789984827858
  •  Aivieksts Aivars. Aprīļa atraitne : [dzejoļu krājums ar 61 tautogrammu] / Aivars Aivieksts ; sast. Iveta Krūmiņa ; pēcv. aut. Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, 2010. - 72 lpp. - Aut. īstais vārds: Aivars Seržāns.  ISBN 9789984835174           
  • Ak, šīs sadursmes! : [stāsts] / Disney. Pixar ; tulk. Edvīns Raups ; red. Santa Kazāka. - Rīga : Egmont Latvija, 2010. - 120 lpp. : krās. il. ; 30 cm. - (Vāģi) Uz vāka nos.: "Jaunie piedzīvojumi". - Oriģ. nos.:Crash course. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas.  ISBN 9789984433141          
  •  Alio, Džuljāna. [Découpage pittorico Latviešu val.] Gleznainā dekupāža / Džuljāna Alio, Azīza Karrāra, Anna Re ; no angļu val. tulk. Baiba Vītola ; red. Ingrīda Kreicberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 : (Jelgavas tipogrāfija). - 63, [1] lpp. : krās. il. ; 27 cm. - Orig. nos.:Découpage pittorico.  ISBN 9789934016219  
  • Ambroza, Stāra. [Lie to me. Latviešu val.] Mīla vasaras naktī : romāns / Stāra Ambroza ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; fotogr. Arkādijs Gluhins. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 379, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.:Lie to me.  ISBN 9789984355139            
  • Amosovs, V. [Головная боль. Latviešu val.] Galvassāpes : kā tās ārstēt un novērst / V. Amosovs ; no krievu val. tulk. Kristīne Stalte ; red. Gunta Silakalne ; Aigara Truhina sērijas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] : (Poligrāfists). - 112 lpp. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi). - Tulk. no izd.:Головная боль. Лучшие методы лечения.  ISBN 9789934009433           
  •  Anaņjeva, O. [Гипертония. Latviešu val.] Hipertonija : kā to ārstēt un novērst / O. Anaņjeva ; no krievu val. tulk. Gunta Silakalne ; Aigara Truhina sērijas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 : (Poligrāfists). - 116, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi). - Tulk. no izd.:Гипертония.  ISBN 9789934009440    
  • Andersone Gita. Kā pūce uzzināja, kas ir diena : pasaka / Gita Andersone ; redaktore Indra Putre ; Lauras Akmanes dizains ; Daiņa Jansona, Viestura Klimpiņa fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] : (Jelgavas tipogrāfija). - 16 lpp. : krās. il. ; 24 cm. - (La-sī-sim pa zil-bēm!). - Mežā dzīvoja pūce. Dienā viņa gulēja. Naktī pūce devās medībās. Tik viena doma pūcei nedeva mieru. Kas mežā notiek pa dienu? Izlasi šo pasaku un pastāsti par savu dienu.  ISBN 9789934018985
  • Andžāne-Zvirgzdiņa Olga (1913-1994). Lugu izlase / Olga Andžāne-Zvirgzdiņa ; A. Andžāna red. ; iev. sarakst. Agnis Andžāns, Asna Andžāne ; N. Čerņeckas vāks un il. - Rīga : Mācību grāmata, 2010. - 280 lpp. : il. ; 24 cm. - Visiem juristes O. Andžānes-Zvirgzdiņas (1913-1994) lugu varoņiem dzīve liek izvēlēties starp divām lielām taisnībām. Šīs izvēles ir ļoti dažādas Senajā Romā, zemgaļu brīvības cīņu laikā un 20. gadsimtā. Citu pieredze nevar dot padomu, un lēmums atkarīgs no izpratnes par pienākuma vietu dzīvē un par patiesām vērtībām tajā.  ISBN 9789984180649