Ances bibliotēkas darbība aizsākusies 20.gs. 20.gados.

Ances bibliotēkas darbība aizsākusies 20.gs. 20.gados. Pēc Otrā Pasaules kara Ances pagasta bibliotēka savu darbību atsāka Tautas nama telpās, vēlāk tā pārvietota uz Ances muižu, bet no 2002.gada bibliotēka atrodas "Vālodzēs" zem viena jumta ar bērnudārzu, ambulanci un Publisko interneta pieejas punktu. Bibliotēkā no 2001.gada darbojas lasītāju interešu klubiņš "Dažādības". Ir atsevišķi iekārtots bērnu literatūras stūrītis, literatūras plaukts par Eiropas Savienību, novadpētniecības plaukts ar literatūru par Anci.
2008.gada novembrī bibliotēka akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā uz pieciem gadiem.


Bibliotēkas vadītāja - Rasma Streistermane.

 

Adrese "Vālodzes", Ances pag., Ventspils novads, LV-3612
Tālrunis             22029536      
E-pasts ances.biblioteka@inbox.lv

 

 

 

Uz 01.01.2011.
Iedzīvotāji - 718
Lasītāji - 205
Izsniegums - 7250

Apmeklējums - 6274

Ziņu sagatavoja:
Rasma Streistermane