2011. gada 3. martā plkst. 14.00 E-prasmju nedēļas ietvaros bibliotēkā notika pasākums "Iepazīšanās ar e-pakalpojumu iespējām". Mērķauditorija - pensijas vecuma iedzīvotāji. Pasākumu apmeklēja 10 pensionāri, iepazinās ar iespēju izmantot bibliotēkā dažādus elektroniskos pakalpojumus, piemēram, izmantot portālus www.e-latvenergo.lv, www.latvija.lv, kā arī elektroniski samaksāt kārtējos maksājumus. Ieinteresēja arī iespēja izlasīt par brīvu daudzus laikrakstus. Daži no pasākuma apmeklētājiem jau prot rīkoties ar datoru, bet daži izteica vēlēšanos apgūt šīs prasmes  bibliotēkā individuāli.