Aicinām pedagogus un bibliotēku darbiniekus piedalīties seminārā „Ievads medijpratībā”, kas notiks 2018.gada 10.decembrī Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, Alūksnē.
Pieteikšanās semināram līdz 3.decembrim, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu: REĢISTRĒJIES ŠEIT
Semināru organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļa ar sadarbības partneriem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Semināra mērķis ir veicināt pedagogu un bibliotekāru izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglītošanas procesā, kā arī palīdzēt pedagogiem saprast viņu lomu un iespējas mediju izglītībā. Semināram ir kā teorētiska tā praktiska ievirze, sniedzot pedagogiem iespēju apgūt teorētiskas pamatzināšanas par medijpratību, kā arī gūt idejas un praktiski pielietojamus padomus tālākajā pedagoģiskajā darbā mediju izglītībā, veicinot jaunās paaudzes spēju kritiski izvērtēt mediju saturu.
 
Sīkāka informācija: 

Marta Dziļuma, Informācijpratības, medijpratības un mūžizglītības projektu koordinatore, Latvijas Nacionālā bibliotēka,

mob. 26683038, Marta.Dziluma@lnb.lv

 

Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore, mob. 25664421, biblioteka@aluksne.lv

Tagi: seminārs, Alūksnes bibliotēka, 2018, Ievads medijpratībā