Laikā no 23.-29. aprīlim Latvijā notiek ikgadējā Bibliotēku nedēļa. Parasti tas ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm, pasākumiem un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei. Savukārt, 23.aprīlis ir Pasaules grāmatu diena. 2.kārtas jautājumi būs veltīti šīm abām tēmām.

1. No kura gada Alūksnes pilsētas bibliotēka atrodas ēkā Lielā Ezera ielā 24?

2. 1936.gadā izdotajā grāmatā Salnais V., Maldups A. “Pilsētu apraksti” ir ziņas par Alūksni. Nosauciet kādas bibliotēkas darbojušās Alūksnē!

3. 1973.gadā Alūksnes rajonā notika pirmās Dzejas dienas, kuru organizēšanā piedalījās arī Alūksnes bibliotēka. Nosauciet vismaz 5 dzejniekus, kuri piedalījās minētajās Dzejas dienās

4. Informācijas sistēma, ar kuru strādā visas Alūksnes novada publiskās bibliotēkas, ir nosaukta  sievietes vārdā, kurš ir tāds pats kā Luisa Kerola grāmatas varonei. Nosauciet to!

5. 1938.gada 5.janvāra “Malienas Ziņas” informē, ka bibliotēka no minētā datuma atrodas jaunās telpās. Kāds bija bibliotēkas darba laiks?

6. Novadniece rakstniece Vita Vīksna 1957.gadā sāka strādāt laikraksta “Padomju Alūksne” redakcijā.  Grāmatā “Cildinājums” viņa atceras savus darba gadus. Par kuriem darba biedriem viņa raksta minētajā grāmatā?

7. Nosauciet autoru dzejolim “Annas bibliotēkai jubilejā”, kad un kur šis dzejolis publicēts?

8. Cik nosaukumu preses izdevumu abonējusi Alūksnes pilsētas bibliotēka 2018.gadam?

 

 

 Atbildes gaidīsim līdz 30.aprīlim plkst. 18.00

 

 

Uz 1.kārtas jautājumiem visprecīzāk un pareizāk atbildēja Velga, Vizma un Agrita. Pareizo atbilžu izlozē balvu saņem Vizma. Apsveicam!
 
Paldies visiem 9 dalībniekiem par iesaistīšanos konkursā! Vēl nekas nav zaudēts - gaidām jaunus dalībniekus! Veiksmi nākošo atbilžu meklēšanā!

Tagi: Alūksnes bibliotēka, 2.kārta, 2018, Meklē un uzzini!