9. janvārī pulksten 17.00 uzsāk pasākumu ciklu „Ar šodienas acīm”. Tā ietvaros šī gada laikā, ar pārtraukumu vasaras mēnešos, interesenti katra mēneša trešajā ceturtdienā tiks iepazīstināti ar Alūksnes novada pašvaldības rīkotajos novadpētniecības konkursos „Zudušais laikā”, „ Latvijai - 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā.

Alūksnes pilsētas bibliotēka 19. janvārī pulksten 17.00 uzsāk pasākumu ciklu „Ar šodienas acīm”. Tā ietvaros šī gada laikā, ar pārtraukumu vasaras mēnešos, interesenti katra mēneša trešajā ceturtdienā tiks iepazīstināti ar Alūksnes novada pašvaldības rīkotajos novadpētniecības konkursos „Zudušais laikā”, „ Latvijai - 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Personības un viņu darbi” un „Latvijai - 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Tradīcijas” godalgotajiem darbiem.
„Konkursus rīkoja Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku novada kultūras, izglītības un kultūrizglītības iestādēm. To rezultātā tapa daudz darbu ar pievienoto vērtību, kas stāsta par novada zudušajām kultūrvēstures vērtībām, par cilvēkiem, kas ar savu darbu atstājuši paliekošas pēdas savā pilsētā, pagastā un novadā, par tradīcijām, par novadam un pagastiem raksturīgām tradīcijām. Konkursa materiāli glabājas bibliotēkā, tādēļ šajā bagātībā gribam dalīties arī ar alūksniešiem un novada iedzīvotājiem, rīkojot tikšanās ar godalgoto darbu autoriem. Ceram, ka par to tiem ieinteresēsies arī skolu jaunatne, jo savāktais un apkoptais materiāls var kļūt par ierosmi zinātniski pētnieciskajiem vai studiju darbiem, ” stāsta Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe Maija Semjonova.
Pirmā tikšanās pasākumu ciklā būs jau šo ceturtdien, un tajā par kino laikiem Alūksnē stāstīs vēsturniece Astrīda Ievedniece. Uz tikšanos būs gaidīts ikviens interesents un arī kādreizējie kinodirekcijas darbinieki, lai vēsturnieces stāstījumu papildinātu ar savām atmiņām.
Nākamajos mēnešos būs iespēja uzzināt vairāk par 29. Ziemeru mazpulka vēsturi un darbību, par teātra spēlēšanas tradīcijām Zeltiņu pagastā, par talku tradīcijām Jaunlaicenes pagastā, kā arī atsaukt atmiņā ilggadējo kolhoza „Igrīve” priekšsēdētāju, aktīvu Latvijas neatkarības atjaunošanas atbalstītāju Ivaru Cauni.
M. Semjonova aicina alūksniešus būt atsaucīgiem un apmeklēt šo pasākumu ciklu un atklāj, ka aktīvākos no viņiem gada nogalē gaida pārsteiguma balvas.
Dace Plaude
Malienas Ziņas

Tagi: Pasākumu cikls, Alūksnes bibliotēka, 2017, Ar šodienas acīm, Astrīda Ievedniece