No 27. līdz 29.aprīlim notiks Alūksnes un Apes novadu pagastu bibliotēku akreditācija, kas notiek reizi 5 gados.

 

Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija veic Latvijas bibliotēku akreditāciju, kuras kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā. Akreditācija nozīmē tālāk attīstīties, izglītojoties un pilnveidojoties.
Paldies bibliotēku vadītājiem par padarīto darbu, kā arī pagastu pārvalžu vadītājiem par bibliotēku darba atbalstu, sadarbību.

 

Tagi: akreditācija, Alūksnes bibliotēka, 2016