18.martā Alūksnes bibliotēkā notiks tikšanās ar laika vērotāju Vili Bukšu no Viļakas.

Laika zīmju vērotāja Viļa Bukša vārds medijos parādās bieži. Pēc senču ticējumiem un norisēm dabā viņš pareģo, vai ziema būs sniegota, kad sāksies pavasaris un vai vasara lutinās ar sauli. Zīmes dabā viņš pieraksta un salīdzina jau 40 gadu. Laika vīra tēliem bagātīgie stāstījumi ir krietni vien populārāki par sausajām meteorologu prognozēm. Un nav jau tik svarīgi, cik tie precīzi, galvenais, ka iedvesmo.
Vilis ir dzimis Viļakas novada Meiravas ciemā, tāpēc viņa niks jau kops jaunības gadiem ir Meiravietis, tāpat saucas viņa interneta blogs, kurā ir Viļa fotogrāfijas, dzejoļi, filozofiski apraksti. Vilis Bukšs skrupulozi fiksē norises dabā. Viņu interesē viss - viens ziemā pamodies ods, plaisa ledū, cik garas krīt ēnas, sīlis mājas tuvumā, bebrukārkliņa ogas un no kuras puses apsūnojis celms.
 
 

Rakstā izmantoti materiāli no www.kasjauns.lv