2014. gada pavasarī noslēdzās novadpētniecības konkurss "Zudušais laikā", kurā piedalījās Alūksnes novada kultūras, izglītības un kultūrizglītības iestādes. Konkursa mērķis bija izzināt un apkopot informāciju par zudušām Alūksnes novada kultūrvēsturiskām vērtībām, celtnēm un laikmeta liecībām, saglabāt novada nemateriālo kultūras mantojumu.

Pavisam tika iesniegts 21 darbs, kuru tapšanā piedalījās 37 iestādes, kopumā tikuši iesaistīti 43 sadarbības partneri un daudzi, jo daudzi novada iedzīvotāji. Konkursa darbi ir pieejami Alūksnes pilsētas bibliotēkā.

Konkursa rezultātā ir tapuši interesanti un aizraujoši pētījumi. Viens no vēstures avotiem un faktiem bagātākais ir Jaunalūksnes pagasta iestāžu un darbinieku pētījums par Jēkaba Kreiļa alusdarītavas saimniecisko attīstību. Padomju laikā to pārveidoja par Alūksnes rūpkombinātu, kurā strādāja arī daudzi alūksnieši, tādēļ šā gada 4.decembrī plkst. 16.00 visus interesentus, īpaši bijušos Alūksnes rūpkombināta darbiniekus, aicinām uz Alūksnes pilsētas bibliotēku, kur pētījumu „No Jēkaba Kreiļa alus darītavas līdz… zudušais laikā” prezentēs un pakavēties atmiņās aicinās Jaunalūksnes pagasta pārvaldes teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa un Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja Ieva Zakarīte.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā ir skatāma arī novadpētniecības materiālu izstāde„Jēkaba Kreiļa alus darītava. Alūksnes rūpkombināts. 1923. - 1933.”