No 13. līdz 17. oktobrim Alūksnes novadā notiks karjeras nedēļa „Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?”, kuras mērķis ir palīdzēt jauniešiem izzināt karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju.

Alūksnes novadā plānoto karjeras nedēļas pasākumu plāns ir pieejams izglītības iestādēs, kā arīAlūksnes novada pašvaldības mājas lapā http://www.aluksne.lv 
 Nedēļas garumā dažādās iestādēs un skolās notiks pasākumi, kas palīdzēs jauniešiem izzināt savu personību, labāk iepazīt plašo profesiju pasauli, uzklausīt dažādu speciālistu viedokļus un ieteikumus.
Nodarbinātības valsts aģentūrā skolēni aicināti piedalīties praktiskās nodarbībās, lai apgūtu CV un motivācijas vēstules rakstīšanu, iepazīties ar aģentūras resursiem karjeras plānošanai un izvēlei, NVA jauniešu atbalsta programmu.
Alūksnes muzejā jaunieši var pieteikties tikties ar muzeja darbiniekiem un vērot viņu darba ikdienu, kā arī foto izstādi, kas stāsta par darbinieku darba ikdienu.
Tiem jauniešiem, kurus vairāk interesē militāra karjera, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skola piedāvās iespēju viesoties savā teritorijā, iepazīties ar ekipējumu un tehniku, tikties ar karavīriem un vairāk uzzināt par dienestu bruņotajos spēkos.
Sagatavoja E.Aploka
Arī Alūksnes pilsētas bibliotēka piedāvā skolēniem uzlabot informācijas prasmes, iepazīstoties ar datu bāzēm, piedalīties konkursos un iepazīties ar karjeras izvēlei nepieciešamo literatūru.

Tagi: Alūksnes pilsētas bibliotēka, Karjeras nedēļa