Tikšanās Lielā Ezera ielā 24/26 pie bibliotēkas un sākumskolas /Lietus gadījumā telpās/