Trešdien, 4. decembrī pulksten 15 pašvaldības administratīvās ēkas lielajā zālē Dārza ielā 11, Alūksnē notika Alūksnes novada pašvaldības finansētās un apgāda „Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis” izdotās grāmatas „Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads” atvēršanas pasākums.
Grāmatas autoru vidū ir daudzi pašreizējie alūksnieši un arī novadnieki. Šis izdevums novadam ir ļoti nozīmīgs, jo tas turpina un papildina iepriekš izdoto materiālu klāstu par Alūksnes novadu un tā ļaudīm. Svarīgi, ka krājumā publicēto apcerējumu pamatā izmantotas lielākoties dažādās pirmavotu krātuvēs atrastās nepublicētās ziņas.