Lai aktualizētu droša interneta lietošanas jautājumus, Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbinieki laikā no 18.- 23.februārim - "Drošāku" bibliotēkas datorlietotāju nedēļā - piedāvā apmeklētājiem iespēju piedalīties zināšanu pārbaudē, atbildot uz bibliotēkas darbinieku sagatavotajiem testa jautājumiem par drošu interneta lietošanu.

"Drošāku" bibliotēkas datorlietotāju nedēļā - piedāvā apmeklētājiem iespēju piedalīties zināšanu pārbaudē, atbildot uz bibliotēkas darbinieku sagatavotajiem testa jautājumiem par drošu interneta lietošanu vai atminot krustvārdu mīklas.

Pareizo atbilžu autori piedalīsies balvu (zibatmiņu) izlozē!

Jautājumi un krustvārdu mīklas pieejamas Alūksnes pilsētas bibliotēkā vai bibliotēkas interneta vietnes sadaļā „Drošs internets

Atbildes un/vai atminētās mīklas sūti uz e-pastu biblioteka.info@aluksne.lv

Neatkarīgi no tā, vai tu izmanto internetu reizi mēnesī vai vairākas reizes dienā, neatkarīgi no tā, vai tev ir 5 gadi vai 75, tev ir jābūt zinošam un pārliecinātam par to, ka tu šajā virtuālajā vidē vari justies droši!

 

Tagi: drošs internets