Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) digitalizēšanas darbi notiek kopš 1999. gada. Šobrīd digitālajā bibliotēkā atrodamas digitalizētu laikrakstu, attēlu, karšu, grāmatu, nošu un skaņu ierakstu kolekcijas.
Ikvienam bibliotēkas lietotājam ir pieejams grāmatu portāls ar aptuveni 7000 digitalizētām grāmatām, kurā apkopotas grāmatas no LNB, arī Latvijas Universitātes un Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas krājumiem.
Tāpat ir pieejami vairāk nekā 1000 dažādu nosaukumu periodikas izdevumu 2,8 miljonu lappušu apmērā gan no Latvijas, gan trimdā izdotās periodikas.

Bērniem ir izveidots īpašs interaktīvs portāls „Lasāmkoks”, kas ir pielāgots četrām dažādām vecuma grupām - pirmsskolas vecuma bērniem, jaunāko klašu bērniem, pusaudžiem un arī vecākiem.
Piedāvājumā ir arī karšu portāls, kurā pieejamas vairāk nekā 200 kartes no 18. gadsimta līdz pat mūsdienām.
Jaunizveidotajā tīmekļa vietņu arhīvā ir apkopots ap 3000 rasmotu tīmekļa vietņu par Latviju un latviešiem. Tāpat ir pieejamas arī piecas speciālas tīmekļa vietņu kolekcijas. Nereti, noslēdzoties vēlēšanu kampaņām, pazūd kandidējušo partiju mājas lapas ar visām programmām un solījumiem, taču tas viss tagad būs atrodams "www arhīvā".
Pēdējo gadu laikā strādāts arī pie LNB elektroniskā kopkataloga un nacionālās analītikas datubāzes "Analītika", kas papildināta ar vēl 600 000 jaunu ierakstu, kas ļauj elektroniski atrast informāciju par periodikas izdevumiem no 1951.gada līdz 1980.gadam.
Jaunie e-pakalpojumi būs pieejami internetā, atbilstoši autortiesību likumam. No mājām būs iespējams lasīt to daļu, kas nav aizsargāta ar autortiesībām. Savukārt no jebkuras bibliotēkas Latvijā būs iespējams piekļūt visiem digitālās bibliotēkas materiāliem.
Aicinām ikvienu interesentu izmantot iespējas, ko sniedz materiālu pieejamība digitālā formātā!