Latvijas kultūras mantojuma pašreizējais stāvoklis ir traģisks. Laukos siro mantraču brigādes ar metāla detektoriem , kas katastrofālā tempā un apjomos izrakņā gan valsts aizsardzībā ņemtos objektus, gan pētniekiem vēl nezināmas senvietas. Vecās klētiņas un citas senas celtnes šobrīd tiek intensīvi zāģētas kokmateriālos, sabrūk laika zoba saēstas,

Katrs Latvijas iedzīvotājs var dot savu ieguldījumu kopīgā mantojuma saglābšanā. Šobrīd steidzamākais un vieglāk īstenojamais darbs būtu vecās apbūves fotofiksācija. Ja nav iespējams veco apbūvi saglabāt dabā, mēs varam to iemūžināt vismaz fotogrāfijās.


LNB Digitālās bibliotēkas „Letonica” portāla „Zudusī Latvija” veidotāji, Vides Aizsardzības Klubs, Latvijas Etnokultūras Centrs, aicina bibliotēkas iesaistīties kultūrvēsturiskā mantojuma vākšanā, lai veidotu kopīgu elektronisko datubāzi. Lūdzam visus interesentus iesaistīties fotoakcijā „Iemūžini mājvietu”.
Ginta Zalcmane
Uzziņu un informācijas centrs
Lietišķās informācijas sektora vadītāja
Digitālā bibliotēka Letonica
Projekta Zudusī Latvija vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
K.Barona 14, Rīga, LV 1423
Tālrunis: 67287221
E-pasts: ginta.zalcmane@lnb.lv; zudusilatvija@lnb.lv