Klāt ir rudens miglu laiks un tālu nav lielais stāstu un lasīšanas laiks. Drīzumā bibliotēkas visās Ziemeļvalstīs vērs durvis Krēslas stundu lasījumiem un bērni pieskandinās lasāmas Rītausmas stundas.
Šī gada Ziemeļu bibliotēku tēma ir Dažādība Ziemeļos. Tā mūs mācīs saprast un sadzīvot ar citādu pasaules un līdzcilvēku vērtējumu, ar citādām ētiskām vērtībām.
Ziemeļu bibliotēku nedēļas pasākumi norisināsies laikā no 12.- 16.novembrim. Arī Alūksnes un Apes novadā izskanēs Ziemeļu bibliotēku nedēļa.
15.novembrī Rītausmas stundā bērnu literatūras nodaļā mazie bērni no Alūksnes sākumskolas 3.klasēm kopā ar aktrisi Ilgu Hincenbergu lasīs un apspēlēs Turbjērna Ēgnera grāmatas "Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā" 11.nodaļu.
Lai lasīt ir prieks!