Ēnu diena ir visā pasaulē populārs skolēnu karjeras izglītības pasākums.

 Arī mūsu bibliotēkā viesojās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11.b klases skolniece Kristiāna Zelča, kura ēno bibliotēkas darbiniekus. Viņa ne tikai vēro mūsu darbu, bet aktīvi iesaistās tajā visās bibliotēkas nodaļās. Lasītāju apkalpošanas nodaļā Kristiāna apkalpoja lasītājus, laminēja lasītāju kartes, piereģistrēja jaunāko presi, iepazinās ar bibliotēkas fondu, kā arī veica dažus darbiņus bērnu literatūras nodaļā.