Alūksnes un Pededzes bibliotēkās- portatīvo datoru noma!

Bibliotēku darba ikdienā esam novērojuši, ka bibliotēkas apmeklētājiem uz kādu konkrētu laiku ir vajadzīgs dators intensīvākai lietošanai nekā tas nepieciešams ikdienā- jāraksta kursa/diplomdarbs, jāgatavojas eksāmeniem, jāizstrādā projekts utt. Bibliotēkās datortehnika ir pieejama, bet tās lietotājs ir spiests rēķināties ar konkrētu laiku, visbiežāk- ierobežotu. Ir situācijas, kad cilvēki sava darba laika, dzīvesvietas attāluma, veselības stāvokļa vai cita iemesla dēļ bibliotēku nevar apmeklēt tik bieži, kā tas viņiem būtu nepieciešams. Savukārt- bieži vien zemais iedzīvotāju ienākumu līmenis neļauj cilvēkiem iegādāties datoru savā īpašumā. Tādēļ Alūksnes un Pededzes bibliotēku darbinieki, projekta „Bibliotēka nāk pie lietotāja” sekmīgas realizācijas rezultātā, saviem lietotājiem piedāvā jaunu pakalpojumu- portatīvo datoru nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz laiku lietošanai mājās, tādējādi sekmējot bibliotēku pakalpojumu pieejamību un informācijas resursu izmantojamību ārpus bibliotēku telpām un darba laika.
Katra no minētajām bibliotēkām saviem apmeklētājiem piedāvā 2 portatīvos datorus, kuri nodrošināti ar datu karti mobilā interneta uztveršanai. Iznomājot datoru, līdzi tiek dota arī „O!Kartes” mobilā interneta karte trīs latu vērtībā, kuru pēc izlietošanas, ja nepieciešams, datora lietotājs papildina jau par saviem līdzekļiem.

Iegūt tiesības izmantot uz laiku datortehniku var jebkurš Alūksnes novada iedzīvotājs, ja tas viņam nepieciešams izglītojošiem mērķiem, darbam, e-pakalpojumu izmantošanai u.tml. Datora lietotājam ir jābūt reģistrētam kā bibliotēkas lietotājam un viņam nedrīkst būt parādsaistību attiecībā pret bibliotēku. Ar datora lietotāju tiks noslēgts līgums, kurā atrunāta līgumslēdzēju pušu atbildība u.c.
Ja Jūs ir ieinteresējis šis bibliotēkas pakalpojums, lūdzu sazināties ar Alūksnes vai Pededzes bibliotēku darbiniekiem, zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pastu: Alūksnes pilsētas bibliotēka- biblioteka@aluksne.lv , tālr. 64322197 vai 25664421, Pededzes bibliotēka- bibl.pededze@aluksne.lv, tālr. 64324329 vai 25608756.
Šī projekta izstrādē un realizācijā, bez minētajām Alūksnes novada bibliotēkām, iesaistījušās arī Klintaines bibliotēka Pļaviņu novadā un Ogres Centrālā bibliotēka.
Informācijai: 2011. gadā 12 Latvijas bibliotēkās tika īstenoti trīs projekti: „Bibliotēka nāk pie lietotāja”, „Photovoice stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību”, „3i - ieraugi, iekadrē, ievieto”. Katrs projekts saņēma 10 000 ASV dolāru. To piešķīra Bila un Melindas Geitsu fonds (BMGF) sadarbībā ar EIFL - starptautisku bezpeļņas organizāciju, kuras darbības mērķis ir veicināt bibliotēku attīstību pasaulē. Šis projekts tika realizēts „Apmācību programmas līderiem un inovatoriem” ietvaros ar Mortensona centra (ASV) un projekta „Trešais tēva dēls” atbalstu.