Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

literatūras izstādes:

 

zviedru rakstniecei Selmai Lāgerlēvai — 160

rakstniekam Ojāram Vācietim - 85

 

tematiskās izstādes:

 

„Dzejnieku vārdi Latvijai”,

 

„Latviešu rakstnieki bērniem”.

 

12.-18. novembris - Ziemeļvalstu literatūras nedēļas aktivitātes.

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere