Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

literatūras izstādes:

 

rakstniekam Albertam Belam — 80,

rakstniecei, Elīnai Zālītei — 120.,

 

tematiskās izstādes:

 

„Rudens dārzā un mežā”,

“Manai skolotājai!”.,

 

aktivitāte:

 

„Filmu rīts” - animācijas filmu skatīšanās (bērniem).

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere