Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

literatūras izstādes:

dzejniecei Inesei Zanderei — 60

tematiskās izstādes:

“Zinību diena”

„Grāmatas pašiem mazākajiem”

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere