Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

literatūras izstādes:

 

rakstniekam Aivaram Kļavim - 65

rakstniekam Visvaldim Lāmam - 95

rakstniecei Emīlijai Brontē -200

 

tematiskās izstādes:

 

„Veselības augi Latvijā”

,,Rotaļas brīvā dabā”

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere