Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

literatūras izstādes:

 

dzejniekam Imantam Ziedonim - 85

rakstniekam Ērikam Hānbergam - 85

rakstniekam, Arvedam Švābem - 130

 

tematiskās izstādes: 

 

“Latvijas vēstures lapas šķirstot” 

"Tavas rokas sauli nes” ...(velt. mātes dienai).

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere