Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

literatūras izstādes:

 

dzejniekam Leonīdam Breikšam — 110,

dziedātājai Ievai Akurāterei — 60,

rakstniekam Jaroslavam Hašekam — 135.,

 

tematiskās izstādes: 

 

„Zaļais dārzs uz palodzes”

“Gribu zināt visu”.

 

Pasākums

 

,,Ko Tu zini par bibliotēku?’’- konkurss skolēniem.

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere