Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

literatūras izstādes:


dzejniecei Ārijai Elksnei — 90,

rakstniekam Ēvaldam Vilkam — 95.,

 

tematiskā izstāde:


„Noslēpums katrā grāmatā”.      

 

 

bibliotekārā stunda ikvienam: -  “Par drošību internetā” 

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere