Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

literatūras izstādes:

 

rakstniekam Rūdolfam Blaumanim — 155

dzejniekam Valdim Rūjam — 90

rakstniecei Ilzei Kalnārei — 100

 

tematiskās izstādes:

 

„Ziemas pasakas”

„Virtuves noslēpumi”

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere