Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

 literatū as  izstādes:

 

dzejniekam Imantam Auziņam — 80,

zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei — 110.,

 

tematiskās izstādes:

 

“Nāc, Mārtiņ istabā!”,

"Mana dzimtene - Latvija!

 

Pasākums:

 

Ziemeļvalstu nedēļas aktivitātes:

 

lasījumi:


1.-3. klases skolēniem: teksts -  Bagātību sala. Mauri Kunnas.

Pirmskolas audzēkņiem: Astrīda Lindgrēne. Protams Lota māk braukt.

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere