Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

literatūras izstādes:

 

dzejniekam Eduardam Veidenbaumam — 150, rakstniekam Edvīnam Tauriņam — 80, rakstniekam Albertam Caunem — 100.,

 

tematiskā izstāde:

 

“Izcilākie vēsturiskie romāni”,

 

pasākums:

 

“Mīklu mīklas” – pasākums PII audzēkņiem.

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere