Izstādes un pasākumi Strautiņu bibliotēkā septembrī Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā

literatūras izstādes:

 

dzejniecei Lijai Brīdakai — 85,

 

rakstniekam Gunāram Ievkalnam — 90.,

 

tematiskās izstādes:

 

 “Zinību diena”,

 

“Rudentiņš bagāts vīrs”

 

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere