Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā:

literatūras izstādes:

 

rakstniekam Alfredam Dziļumam — 110

dzejniekam  Jurim Alunānam — 185

 

tematiskās izstādes:

 

"Spēka vārdi Latvijai"

“Es savai māmiņai”

“Svinam Eiropas dienu!”

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere