Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā:

literatūras izstādes:

 

dzejniecei, Mārai Zālītei — 65,

dzejniecei Mirdzai Ķempei — 110,

rakstniecei Skaidrītei Kaldupei — 95.,

 

tematiskās izstādes:

 

“Mīlestības spēks”,

“Par drošību internetā” – bibliotekārā stunda skolēniem.

 

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere