Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā: literatūras izstādes: rakstniecei Dainai Avotiņai – 90, rakstniekam Ērikam Kūlim – 75, rakstniekam Arnoldam Auziņam – 85., tematiskās izstādes: “Latvija - mana dzimtene”, Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas aktivitātes.

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere