Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā: literatūras izstādes: dzejniekam Knutam Skujeniekam – 80, dzejniekam Andrejam Pumpuram – 175, rakstniekam Frensisam Ficdžeraldam – 120., tematiskās izstādes: „Sveika skolas diena ziedu rotā “, “Sēņot prieks”