Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā

literatūras izstādes:

 

rakstniecei Dagnijai Zigmontei-85,

rakstniekam Rihardam Ērglim-135,

dzejniekam Egilam Plaudim -85;

 

 tematiskās izstādes:

 

„Jāņu diena lepni nāca, ugunīs vizēdama!”,

 “Derīgi padomi mājai”,

 “Kur iet mācīties?”

 

 

 

 

 

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere