Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā

literatūras izstādes:

 

dzejniecei Dagnijai Dreikai - 65

dzejniecei Vizmai Belševicai – 85

rakstniecei Laimdotai Sēlei – 65 

 

 tematiskās izstādes:

 

"9. maijs - Eiropas diena"

 "Man vienmēr gribētos tev sacīt mīļus vārdus" (Mātes dienai)

 

pasākums:

 

 "Čaklāko skolēnu lasītāju apbalvošana".

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere