Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā

Literatūras izstādes:

 

dzejniecei Dagnijai Dreikai - 65,

rakstniekam Jānim Ezeriņam – 125,

rakstniecei Šarlotei Bronte – 200;

 

Tematiskās izstādes:

 

 “Pasaules veselības diena”.


No 18. -  24. aprīlim Bibliotēku nedēļas aktivitātes.

 

 

 

 

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere