Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā

Literatūras izstādes:

 

Jānim Akurateram-140, Doku Atim — 155, Džekam Londonam -140,  komponistam Raimondam Paulam-80.,

 

Tematiskas izstādes:

 

 „Ko sola mums 2016!”,

"20.janvāris - Barikāžu aizstāvju atceres diena”.

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere