Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

Literatūras izstādes:

 

rakstniecei Ilonai Leimanei – 110

mākslas zinātn. Skaidrītei Cielavai – 95

folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam – 180  

 

Tematiskās izstādes:

 

“Manai skolotājai!”

 “Astes, ķepas, niķi un stiķi”

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere