Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

 

Literatūras izstādes rakstniekiem un dzejniekiem:

 

 Vladimiram Kaijakam- 85,

Sudrabu Edžum- 155, 

 Jānim Rainim- 150,

Auseklim- 165,

 Velgai Krilei- 70.,  

 

Tematiskās izstādes: 

 “Zinību diena”, 

 "Rudentiņš bagāts vīrs”

 

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere