Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

Literatūras izstādes rakstniekiem:

 

Martai Skujai -100,

Skaidrītei  Annai Gailītei -75,

Dzintrai Rinkulei - Zemzarei – 95,  

Andrē Moruā- 130., 

 

 Tematiskās izstādes:

 

  “Ārstniecības augi tavai veselībai”

 " Derīgi padomi mājai"

 

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere