Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā


Literatūras izstādes rakstniekiem:

 

Mārim Čaklajam – 75,

Ādolfam Ersam – 130,

Leonam Paeglem – 125

 

Tematiskās izstādes:

 

“Ceļo vasarā!”,

“ Vij vaiņagu no zelta smilgu skarām, Vij vaiņagu no Jāņu zālēm garām - klāt Jāņu laiks”

 

Konkurss bērniem: 

 

 “Atrodi grāmatu bibliotēkā!”

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere