Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā

Literatūras izstādes rakstniekiem: 

 

 „Pasaku meistaram  Hansam Kristianam Andersenam -120,

Aleksandram Pelēcim – 95,

dzejniecei Ludmilai Azarovai - 80;

 

 Tematiskās izstādes: 

 

„Lieldienas gaidot”, 

 „Pavasara darbi dārzā”

 

Bibliotēku nedēļas aktivitātes:

 skaļas lasīšanas stunda pirmskolas vecuma bērniem "Lasīsim kopā!”, 

 grāmatu apskats  „Latviešu autori bērniem” (skolēniem)

 

Ziņu sagatavoja:

S. Vēvere