Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

Literatūras izstādes rakstniekiem:  

 

Kārlim Skalbem – 135, 

Ādolfam Talcim – 110,

Anatolam Imermanim – 100,

Tūvei Jansonei - 100

dzejniecei Norai Kalnai – 75,

vēsturniekam Edgaram Dunsdorfam – 110

 

 Tematiskās izstādes:

 

“Mārtiņdiena klāt - ziemai vārti vaļā!”,

 “Mana  Tēvuzeme – Latvija!”

 

Pasākums:

 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa “Troļļi Ziemeļos”!

 

 

Ziņu sagatavoja:
S. Vēvere