Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

Izstādes ciklā  „ Mēneša jubilāri”

 

 izstādes rakstniekiem:  Andrim Akmentiņam - 45, Aistaram - 115, Mirdzai Kļavai –90 

 

tematiskās izstādes:  “Zinību diena”,  „Miķelītis nāk!”, “Dzejas pasaulē” (dzejas dienām veltīta izstāde).

 

Ziņu sagatavoja:
S.Vēvere