Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

Lliteratūras izstādes rakstniekiem:

 

 Ontonam Laizānam - 130

 Tālivaldim Treicim - 75

 Andrejam Dripem - 85

dzejniekam Jānim Peteram - 75

dzejniecei Annai Rancānei - 55

 

 Tematiskās izstādes:

 

 „Nāc nākdama Jāņu diena!”,

 “ Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”

 

 


Ziņu sagatavoja:
S. Vēvere